Värderingar - Arvot

Tillsammans -Yhdessä

Människor behöver människor. Vi behöver öron som hinner lyssna och händer som hinner hjälpa. Vi får mycket glädje och hjälp av teknologin men det finns uppgifter som bara människan kan göra. Vi behöver garantera att våra åldringar, ensamma, ungdomar och barn har människor i sin närhet som vill och kan ge sin tid och hjälper då det behövs.

  Vi behöver se till att den basservice som alla kommuninvånare behöver bildning, social- och hälsovård är producerade med kommunala krafter. Däremot är privata producenter välkomna som ett komplement.

---

Ihmiset tarvitsevat toisiaan. Tarvitsemme korvia, jotka ehtivät kuunnella ja käsiä, joilla on aikaa auttaa.

Teknologia tuo arkeen helpotusta, mutta on asioita, joita vain ihminen voi ihmiselle antaa. Meidän on taattava, että niin vanhuksilla, yksinäisillä, nuorilla kuin lapsillakin on ympärillään ihmisiä, jotka voivat ja haluavat auttaa kun apua tarvitaan.

Ihmisten perustarpeista huolehtiminen hoidetaan parhaiten julkisesti tuotetuin voimin niin kasvatuksen ja opetuksen kuin sosiaali- ja terveydenhuollonkin osalta.

Yksityiset palvelutuottajat ovat tervetullut lisävaihtoehto palvelutarjottimelle.

Fostran och undervisning - Opetus ja kasvatus

Vi måste garantera en bra bildning för alla barn oavsett var de bor eller vad de behöver för att utvecklas som människor, få de färdigheter som behövs nu och i framtiden.

Bildningen börjar när barnet föds och fortsätter hela livet.  

Barn och ungdomar har rätt att kräva högklassig utbildning, behöriga pedagoger och friska utrymmen. Det är vuxnas uppgift att se till att barn får det de behöver. 

Vi måste utveckla våra enheter så att de kan användas flexibelt till olika ändamål och bygga en enhetlig lärstig till barnen. 

Framtidens kommun beaktar barnens lärstig och flexibla utrymmen och möblering för att skapa gemensamma lärmiljöer till barn och ungdomar i olika ålder under samma tak.

---

Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava laadukas kasvatus ja opetus huolimatta siitä missä missä asuu. Jokaisella on oikeus kasvaa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa ja saavuttaa parhaat mahdolliset edellytykset tulevaisuudelle.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus päteviin kasvattajiin ja opettajiin, terveisiin oppimisympäristöihin. On meidän aikuisten tehtävä huolehtia siitä, että oikeus toteutuu.

Kiinteistöjen tulee olla suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja vastaamaan joustavasti eri ikäisten oppijoiden tarpeisiin, saman katon alla. Lapsen opinpolku tulee nähdä kokonaisuutena eikä enää pilkottuina erilaisiin toimintoihin, jotka eivät keskustele ja toimi yhteistyössä lapsen parhaaksi.


Natur och skärgård - Luonto ja saaristo

Vi måste värna om vår fina skärgård och den speciella naturen som vi kanske inte kommer ihåg att uppskatta alla dagar. Framtida beslut måste vara ekologiskt hållbara.

Skärgården är en rikedom som vi har ett ansvar att skydda och en skyldighet att bevara levande. Att kunna vistas i naturen, bo och leva i skärgården skall vara en självklarhet i Pargas

Vi ska vara stolta över våra stadsdelar ute i skärgården och se till att de utvecklas och mår bra. Pargas är framför allt kännd för sin skärgård.

---

Meidän on tietoisesti pidettävä huolta upeasta saaristostamme ja sen ainutlaatuisesta luonnosta. Päätöksenteon tulee olla ekoloisesti kestävää.

Saaristo on rikkaus, jota täytyy suojella ja, joka täytyy säilyttää elävänä ja aktiivisena. Paraisten saaristossa täytyy voida matkailla ja viihtyä ja ennen kaikkea asua ja elää tulevaisuudessakin.

Saaristomme on Paraisten kruunu, se mistä pieni kaupunkimme tunnetaan. Kehittämällä palveluita ja elinkeinoja saaristossa kehitämme koko kaupunkiamme.

SDP:s program i kommunalvalet 2017

Klikkaa ja tutustu

SDP:n kuntavaaliohjelma

Barnfamiljernas fattigdom

Lapsiperheiden köyhyys

https://www.thl.fi/fi/-/lapsiperheiden-lisaantyva-koyhyys-on-riski-hyvinvoinnille

Lapsiperheiden köyhyys on vaikea ja monisyinen ongelma. "Ei vain perhepolitiikassa vaan monilla muillakin politiikan alueilla tehdyt päätökset, esimerkiksi verojen ja maksujen korotukset, ovat heijastuneet lapsiperheiden toimeentulon ja hyvinvoinnin mahdollisuuksiin. Haitalliset poliittiset päätökset voitaisiin välttää arvioimalla etukäteen päätösten seurauksia lasten ja lapsiperheiden kannalta"  

Minna Salmi

tutkimuspäällikkö
THL