Kort om mig

Mitt namn är Hanna Karlsson och mitt mål är att få arbeta för en bra framtid för oss alla och speciellt för våra barn.

Jag jobbar som servicechef för fostran och undervisningen i Åbo stad och mitt område är småbarnspedagogik. Har tidigare jobbat som barnträdgårdslärare, förskolelärare, daghemsföreståndare, familjedagvårdsledare. Vård- och omsorgs arbetet har jag också flera års erfarenhet av genom arbetet på Kårkulla samkommun.

Föreningsverksamhet är för mig viktigt och jag är övertygad om att lokala föreningar har en stor betydelse i kommuninvånarnas vardag. Malms skolas Hem och Skola, Pargas IF är föreningar som ligger mitt hjärta nära. Under flera år har jag även varit verksam som förälder och ordförande i fotbollsföreningen Pargas Knatteliga.

Har även grundat och aktivt arbetet för flera föräldraföreningar i olika daghem.

Lyhyt esittely

Nimeni on Hanna Karlsson. Haluan tehdä työtä hyvän tulevaisuuden eteen. Tavoitteeni on hyvä tulevaisuus kaikille ja aivan erityisesti lapsillemme.

Työskentelen kasvatuksen ja opetuksen alueen palvelupäällikkönä Turun kaupungilla, varhaiskasvatuksessa. Aiemmin olen toiminut lastentarhanopettajana, esiopettajana, päiväkodinjohtajana ja perhepäivähoidonohjaajana. Hoitoalan tuntemusta minulle on kertynyt usean vuoden ajalta kehitysvammatyöstä Kårkullassa.

Minulle yhdistyö on erityisen tärkeää ja olen vakuuttunut paikallisten yhdistysten tärkeästä asemasta kuntalaisten arjesa. Olen itse aktiivinen Malms skolanin koti ja kouluyhdistyksessä ja Piffenissä. Usean vuoden ajan olen ollut erityisen aktiivinen, niin vanhempana, kuin puheenjohtajana lasten jalkapalloseura Paraisten Nappulaliigassa.

Olen ollut perustamassa ja aktiivisesti toimimassa useassa päiväkodin vanhempainyhdistyksessä.


Thougts

Everything is hard before it's easy. Goethe

If You want to go fast - Go alone. If You want to go far - Go together. African proverb

Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. John Wooden